Alltså vilket land kan tänkas vara mest beroende av ett gemensamt europeiskt ansvarstagande för bankerna? Ett land med en abnorm banksektor per capita och världens mest privatskuldsatta befolkningen eller ett land med en obetydlig banksektor per capita och en skuldfri befolkning?

Vem är det alltså som bestämmer…
17796696_10210765490148172_7738541707164940370_n

Annonser