Detta är alltså någonting som det svenska politiska etablissemanget och underrättelsetjänstkollektivet medverkar till och det kan ingen förneka med minsta trovärdighet på något vis.

Om någon fortfarande undrar varför vi har ett problem med Islamisk sunnisekteristisk extremism, så är alltså svaret att det är för att ovan nämnda entiteter inom den svenska Djupa Staten understödjer deras verksamhet utifrån flera syften, där till exempel destabilisering inom Sverige utgör ett av dessa syften – för att kunna skapa politiska motiv för införandet av en mer repressiv lagstiftning.

Att denna Sunnisekteriska extremism har tillåtits – av underrättelsetjänstkollektivet – att ”infiltrera” det svenska samhället, är någonting som har skett med fullt uppsåt och understöd av den Djupa Staten.

Another Middle East debacle
theamericanconservative.com
Annonser