Med andra ord, eftersom underrättelsetjänstkollektivet och de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna båda är delar av den Djupa Staten i USA och Donald Trump ovillkorligen försöker rasera denna dolda maktstruktur, så återstår bara möjligheten att någon av dessa två delar skall skuldbeläggas först för ett beteende som inte är acceptabelt.

Att tillstå att ha gått på mediernas information- till grund för att skicka 59 Tomahawkmissiler – för att skuldbelägga medierna för att ha publicerat vilseledande information, är en mycket vågad manöver, även om måhända vinsten, gällande att kunna påverka den allmänna opinionen, kan vara större.

Dessutom förutsätter detta rimligtvis en till större del redan etablerad kontroll över underrättelsetjänstkollektivet.

Det får nog därför ses som mer rimligt att det nu verkligen finns saklig grund för att skuldbelägga underrättelsetjänstkollektivet för att ha kommit med vilseledande information, längre har utvecklingen knappast kommit ännu.

Att Centcom fäktar med näbbar och klor för att slå ifrån sig visar bara på sprickbildningen inom Pentagon. Ett Pentagon som det kan antas att James Mattis nu bedömer sig ha etablerat kontroll över.

 19511301_10211606067442079_4756075398223421861_n.jpg
Annonser