I en tid när Sverige i det dolda stödjer Israel och öppet stödjer Ukraina, när Sveriges befolkning är jordens mest privatskuldsatta, när det svenska underrättelsetjänstkollektivet medverkar till skapandet av terrorism för destabilisering både utomlands och här hemma – då är det dags att tänka på vad som komma skall.

Under den stora depressionen, var den stora majoriteten av svenska medborgare boende på landsbygden, de var fortfarande jordbruksinriktade människor med överlevnadsfärdigheter långt bortom de moderna svenska. Förberedelse för svårtider i dessa dagar var ingrodda i vårt samhälle, snarare än marginaliserade och märkta som lite eljest, även om just det ordet kanske är mer hänförligt till den tiden då.

Idag är siffrorna omvända, med ett försiktigt sagt krympande antal gårdserfarna svenskar och en stor öken av stads- och förortsberoende ”medborgare ” – där inte många om ens någon någon kvalificerar sig för realekonomisk legitim skicklighet. Under den stora depressionen, miljontals människor dog av svält och allmän fattigdom, trots att det fanns otroligt många människor med landsbygdens överlevnadskunskap.

Vad tror du skulle hända med vår feminina; metrosexuella; iPhone-beroende; läspande; botoxinjicerade; självbesatta; Twitter- textande-, videospelsberoende; silikonimplanterade; övervintrande-barnkultur i händelse av att en annan ekonomisk kris, till i en ens tillnärmelsevis liknande omfattning, skulle inträffa? Ja, de flesta av dem skulle givetvis dö, förmodligen på ett hemskt sätt.

Kanske skulle våra politiker komma till undsättning? Allvarligt talat, alltså? Finns det nu verkligen någon som på allvar fortfarande tror att det skulle vara deras främsta mission i tillvaron med avseende på det sätt som de har betett sig hittills, nej, det tror jag inte längre att någon på allvar kan inbilla sig.

Tänk på det för ett ögonblick. En otrolig mängd av svenskarna vet inte längre hur man ska livnära sig; de vet inte hur man ska jaga; de vet inte hur man odlar grödor; de vet inte hur man kan reparera eventuella föremål som används för uppehälle; de vet inte hur man bygger något användbart; de vet inte hur man skjuter; de vet inte hur man ska försvara sig; De vet inte ens hur man lagar en gryta med ris ordentligt. Deras enda kompetens innebär vilja till ägande – som ingen egentligen vet vad det innebär – och att ge sig självbekräftande kommentarer från sina favorit minsta gemensamma nämnare tv- och webbshower, bygga god karma från wellnessiter, och undvika ställningstagande i motsats till vad de uppfattar som majoritetens åsikt (vilket de också härleder från mainstream media och webbplatser).

Det är avgjort ironiskt med tanke på att det är onödigt att nämna att sådana människor är ofta de värsta underavdelningarna av blinda, döva och stumma som väljer att ”kritisera” en ifrågasättande livsstil som ”störd” eller ”farlig”.

Enligt min mening är det absolut förbannat patetiskt och det bör ses på med fullständigt förakt och motarbetas som det mest koncentrerade exemplet på slingrande undan nödvändigt mänskligt lidande som någonsin har smetats ut över sidorna i historien.

Att det skulle vara en slump? Tjaaeee….

19510663_10211615306073039_6951899670098177136_n

Annonser