Som vi har sagt så är den Djupa Staten på väg att bli exponerad i öppet dagsljus som det problem som alla länder har.

Russia speaks with a unified voice while America is becoming a land of confusion.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser