”Om kommunikation leder till samförstånd kan oviljan till kommunikation liknas vid oförstånd.
Individer ovilliga till förståelse värdesätter alltså ett okränkt ego hellre än ny kunskap.
”Vi har olika uppfattningar så nu är det slutdiskuterat” är därav en dåres försvarstal.

Är det slumpartat eller inte att vi lär oss redan i skolan vikten av att inte låta sig kränkas snarare än vikten av att inte låta andras projiceringar påverka sin egna självbild?”//A.H.

”Här står medborgerlig samling o vill sminka en gris. Lite snygg yta och fokus på sånt som låter vettigt kommer en långt med,men varför denna vägran att förstå att korthuset står på en väldigt ostadig grund? De har säkert goda avsikter, men förändra vill de verkligen inte göra grundligt. Är det marxism eller sunt förnuft att vilja att betalmedlet ska vara just ett betalmedel snarare än en möjlighet för spekulationsbubblor? Ska det vara ett mått på realvärdet eller skall värdet på den bestämmas av den som sminkat sin gris bäst?
Är det marxism att vara emot att enskilda människor kan upprätthålla finansiell diktatur enbart för att det är så, o det går inte förändra utan att det kostar dem som vill ha mer allt?

Vill vi ha ett samhälle som jobbar tillsammans eller ett samhälle som jobbar mot?

Kommunicera mera, genom kommunikation och vilja till att lösa konflikter utvecklas alla.”//J.S.

#DeFria #Sminkbortagning

Mathias Andersson:
”Medborgerlig samling ett av alla nya partier som säger sig vilja förändra. Det finns många nu allt från hälsopartier till pensionärspartier och partier som vill skapa koncentrationsläger i Sibirien för att skicka invandrare till. Gemensamma nämnaren för alla dessa nya är att ingen vill förändra bankernas makt…

Själva grundbulten i samhället som gör förändring möjlig vet de inte så mycket om. När bristen på kunskap visar sig tar man då till stigmatiserande begrepp och här var det marxist.

Så rulla bandet så får Medborgerlig samling lära dig att Gustav den tredje, Napoleon och Amerikanerna var Marxister. Eller så var det inte alls på det sättet utan de hade andra orsaker till att ta kontroll över betalningsmedlet och göra det räntefritt. Att det sen gick som det gick för vår svenske kung som blev mördad av en finansman får man dra egna slutsatser om. Kanske ville Ankarström ha en medborgerlig samling för att återta makten till en liten utvald elit….

Och DU det här med kommunikation det vill inte medborgerlig samling eller andra i samhället ägna sig åt heller. Vill DU eller väljer DU monologen som ej leder vidare.”

Annonser