Som vi har sagt ett otal gånger nu, militära system som är otidsenliga i förhållande till vapens prestanda går alltid ur tiden, särskilt nu eftersom det militärindustriella komplexet drivs av vinstmaximeringsprinciper och inte av uppnådd militär operativ förmåga.

Hangarfartyg är idag lika effektiva som gamla slagskepp i ett enda avseende som är att gå målgång för vapensystem som är många många generationer yngre.

”Naval aviators … are accepting a world where the carrier has less relevance in higher-end fights, against high-end adversaries”…so should taxpayers be spending $15…
zerohedge.com
Annonser