Åker till Almedalen för att prata med de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna