Så det tog inte lång tid innan den religiösa lobbyn försökte så mynt av detta samtal för att skapa polarisering.

Jag har givetvis en viss kontroll på deras närvaro på min sida, så det är lite halvtramsigt att konstatera deras enfaldiga försök till förvrängningar när samtalen allt som oftast spelas in.

André som filmade: