Ja, det blir väl inte så mycket dummare eftersom den Djupa Statens ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier kollapsar snabbare än vad det graviterar….

It’s been relatively quiet in the last few weeks on the ”the Russians did it, and Trump’s Putin’s best-buddy”…
zerohedge.com
Annonser