Så märkligt att man uttrycker sig i termer, av valutor och centralbanker…

Man får närmast intrycket av att det inte bara är det naturresursflödesomvälvande i artikeln som kommer att accentueras inom kort.

Iran says it is working on a plan to establish a free trade regime with Turkey.
presstv.com
Annonser