Oooops…Det rullar dit som det lutar utom i de svenska ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna – naturligtvis..