Utan att ha läst dokumentet ifråga vågar vi oss på en gissning om att det inte handlar om ökad frihet till yttrande….

regeringen.se
Annonser