Samma sak som för svenska medier inom den ägardirektivstyrda opinionsbildningsfållan.

Annonser