Så är det ja.

2012 07 09

Vi har ingen ekonomisk kris, vi har en finansiell kris och ingenting annat.

All finansiell verksamhet som beskriver ekonomi går ut på att betala tillbaka en skuld, då alla förtjänande pengar är från början lånade pengar i form av skuld som ska betalas tillbaka. Men som alla vet så finns på all skuld en ränta. Och eftersom pengar skapas genom kredit innebär detta att vi som samhälle i sin helhet fortlöpande måste låna mer pengar om vi vill kunna betala tillbaka våra skulder plus ränta. Detta innebär att vi måste skuldsätta oss ännu mera, med ännu mera räntekrav och så vidare.

Att ens försöka att ge sig på att diskutera frågor som i någon mån är berörda av pengar utan att först och främst ta detta i beaktande, är nog ungefär så omdömeslöst som någonting kan bli.

Annonser