Att radikal sunnisekteristisk extremism är ett rent politiskt spelverktyg för den Djupa Staten, är nu så uppenbart att enbart svenska krusbär syltryggar inför detta faktum!

Linda Sarsour at Hamas Fundraiser: ”Fighting #Trump is JIHAD…#Muslims have ”NO need to assimilate” etc.…
youtube.com
Annonser