Klart är att vi står inför massivt iscensatta aktiviteter, opinionsbildningsoperationer och uppenbart tillverkad desinformation, och det finns mycket kontroverser om detta ämne. Det är en stor del av deras agenda. Att få oss till att bli antagonister. Låt det inte störa dig för mycket men var medveten om detta. Det är bara matrisen – systemet – i arbete. Höj dig över den.

Men kommer då mänskligheten ”förstå detta” i tid?

Det är alltid i tid … individuellt och kollektivt, vi existerar bara nu i verkligheten. När du har hoppat in i nu, i ökad medveten medvetenhet och börjat att förstå det faktum att allt detta bara är en regisserad bluff och en fabricerade fasad för att hålla spelet på plats i människors medvetande, är du så gott som hemma med halmen. Ditt deltagande i att stötta detta falska sociala landskap kommer att falla ner som ett par överdimensionerade byxor och din nya roll som nod i att ge information och helande signaler är ögonblicklig.

Det går inte att vända om – göra en tanke otänkt eller en insikt osedd. Förståelse är vad det är.

Att kanalisera människor till politiska uttryck är bara ett annat billigt knep, som är betingat av ilska och våld, som används som styrmedel.

Kontrollera oppositionen och du styr befolkningen på båda sidor. Det är ett utstuderat spel de spelar, så det är helt hälsosamt att vara extremt skeptisk och bedöma saker från ett så medvetet perspektiv som möjligt.Systemets inneboende funktion och natur är den att enskilda vinstmaximeringsintressen verkar ledande till förmån för de banker som kontrollerar det betalningsmedel som styr ekonomin – som sätter ramarna för all politik.

Inverkan av de systembevarande sociala ingenjörerna är stort. Vi har ingen aning om hur många inbrytningar i våra egna tankemönster som har gjorts och hur det militärindustriella regeringskomplexet har infiltrerat och kontrollerat allt vi ser och hör på denna punkt, även inom vår alternativa gemenskap.

Det är häpnadsväckande, men det skrämmer inte mig och det borde inte heller skrämma någon annan. Det är bara förunderligt när du börjar att förstå hur de fungerar själsligt som individer och hur genomarbetad deras sammansvärjning är. De är mycket utom sig själva och förstår uppenbarligen inte alls allt som de gör eftersom då hade de inte gjort det som de gör.

Lager på lager har införts i matrisen på många överlappande teman och planerade illusioner, vilket gör grundläggande verklighetsbeskrivande sanningar antingen dolda helt och hållet, och / eller förklädda och förvrängda. I en altruistisk, okontrollerad medvetet medveten värld skulle det inte finnas något behov av att dölja något, nu måste nära nog allt döljas för att inte verkligheten skall synas och man gör det under parollen att det är för att skydda mot ondska. I stället för verkligheten finns då denna emotionella mutant till matrissystem, som kallas för samhälle, som bygger på bedrägeri och uppdelning med syfte att andligen koppla bort och ta makten från de ämnen makten vill utnyttja för enskild vinstmaximering.

Tänk på megamängden information och på användbar teknologi som undanhålls från allmänhetens kunskaper under sken av ”nationell säkerhet”. Vad sägs om ”sekretessbelagd” eller ” möten bakom lyckta dörrar ” eller ”behöver inte känna till grunden” eller den stora labyrinten av hemliga operationer som är verksamma i deras sociala nätverk som bygger på uppdelningen i vetenskapens namn eller bakom militär sekretess.

Nu, glid över i tanken till Vatikanen vars brutala hemliga historia står i djupt dunkel sedan århundraden. Ta ett steg in i City of London och dess hemligheter. Varför är allt så hemligt?

Är detta rimligt för dig?

Varför måste de hålla allt detta utom allmän kännedom eller som bara delvis tillgänglig information i olika kategorier? Det är för att om vi ansluter prickarna bildar de en bild, ett mönster som är mycket tydligt. Ett mönster ingen kan undvika att se. Hela vårt manipulerade samhälle är helt iscensatt, kontrollerat och detta med ett väldigt olycksbådande uppsåt.

De systembesuttna vill inte att du eller jag ska bli medvetet medvetna!

Precis som med all kontrollerad företagsstatlig medial propaganda, måste det finnas tillräckligt med uppenbara fakta för att odla trovärdighet. Tillräckligt alltså, bara det och inte mer. De ägardirektivstyrda medierna kommer alltså inte precis att överdriva den del som är faktabaserad av informationen, om det inte är några totalt ofarliga ämnen. Många av dessa ”fakta” kommer insvepta i skräck och våld, som syftar till att bränna bort din känslighet samtidigt som de ökar på din rädsla. Som mer eller mindre trångsynta hån.

Religioner har i praktiken gjort detta i eoner. Utnyttja vår inre kunskap om vårt medvetna medvetande och blanda i några halvsanningar som till delar beskriver verkligheten, och vips så har de inga problem att styra oss rakt in i vårt bedövade tillstånd av foglig underkastelse till några konstiga hierarkier av själslig och fysisk misshandel. I Guds namn förstås.

Åh, och i namnet av demokratiutveckling kan de ju skicka dig och dina barn utanför landets gränser för att utkämpa sina krig, bygga och stödja förtryckande exploaterande företag, hata en osynlig fiende på grund av sin religion eller vara en professionell gladiator och få ära och berömmelse av att slå andra tävlande till marken till bruset av den frenetisk flaggvinkande mobben.

Vi har alla varit nyttiga idioter vid ett eller annat tillfälle, så är det. Ingen har alltid varit fullt medvetet medveten eller helt oberoende av dessa parametrars påverkan hela sina liv. Vi har varit tvungna att kompromissa på något sätt bara för att överleva i systemet. I det tillståndet bidrar vi omedvetet till den officiella berättelsen genom vår tystnad och egensinniga okunnighet som så praktiskt är samlad som mänsklighetens förutsättning av acceptans och även godkännande.

Denna föreställning om det sociala landskapet är konstruerad, och vi hjälper till att bygga och bibehålla den vid varierande grad av medveten omedvetenhet till dess att vi vaknar helt upp och börjar arbeta mer för medveten medvetenhet. Då river vi istället dessa illusionsbaserade strukturer. Vissa aspekter blir mer uppenbara än andra för olika människor. Den tydligt manipulerade banksystemet till exempel, har varit något som skapat mängder av uppvaknande i ljuset av verkligheten. Den fulla omfattningen av kontrollen är känd av mycket få, men människor får tanken idén att en massiv grad av bedrägerier pågår, eftersom de kan se hur utvecklingen ovillkorligen ser ut. Och detta leder till fler frågor, samt grundläggande tvivel om världen omkring dem – och även om de egna känslogrundande värderingarnas validitet i förhållande till verkligheten.

Detta är hur det fungerar. Det krävs bara en vektor in i hjärtat av den sanna verkligheten för att väcka upp folk så pass att de själva börjar att röra sig i sig själva längs livets väg. Frågor om hälsa och livsmedel, frihet, geoengineering, klart destruktiv fracking, GMO och vaccinfrågor, alla leder så småningom till hjärtat av denna vilseledande matris av försök till full kontroll av spektrumet – total makt.

19905460_10211727478277274_884819493097220617_n.jpg

Annonser