”ATT GÖRA MOTSTÅND / ATT FÖRGÖRA MOTSTÅND.

Sanning kommer från latinets Sum (Jag). Bara genom mig själv – mina erfarenheter, betraktelser, tankar och känslor – kan jag skapa min sanning.

Verkligheten är det som verkar lika för alla. Oavsett den individuella känslan inför vad som inträffar.

Syftet med att kontrollera media är att förändra människornas beteende i förhållande till denna verklighet, bland annat genom att påstå att ägarens sanning är detsamma som verkligheten.

Att hopblanda begreppet sanning och verklighet är således ett knep för att skjuta en annan individs Jag åt sidan och inverka den egna individens jag på någon annan.

Att kontrollera den vedertagna sanningen och den vedertagna lögnen innebär således ännu ett sätt att indirekt kontrollera människan.

När också pengar styr människors liv till stor utsträckning –
Tid spenderas i utbyte mot pengar som byts mot något som krävs för vår biologiska överlevnad – så är det tragiskt att vi som samhälle givit bort makten över pengarna och således makten över mycket tid ur våra liv, till enskilda intressen.

När media också ägs utav banker är det heller ingen slump att den ägarstyrda opinionsbildningen går ut på att missgynna förståelsen för dessa två frågor:

”Vem gynnas utav pengarnas design och konstruktion”, likväl, ”vem gynnas av att media ägs utav banker”.

Och eftersom Moral är den känslomässiga kompass som leder oss människor till beslut, så kräver makthavarens taktik Härska genom söndring – just för att härska över oss – att vi ej kan behärska ens våra egna känslor.

Kan vi ej behärska våra egna känslor har vi inte kontroll över vår moraliska kompass, har vi ej kontroll över vår moraliska kompass så kommer vi att fatta felaktiga beslut och uppvisa ett beteende som missgynnar oss själva:

Obeslutsamhet och beteende med tvivelaktig grund skapas just genom Demoralisering.

Att härska genom söndring går alltså till samma utsträckning som att splittra människor i förhållande till varandra ock så även ut på att splittra människor i förhållande till sig själva.

Enbart en behärskad individ – med kontroll över sig själv – kan göra nämnvärt motstånd inför en maktmissbrukande individ, som söker kontrollera och härska över andra.

Att kunna kommunicera med sina egna känslor – utan bedövning, berusning och tillflykt i yttre stimuli – är ett krav för att kunna kommunicera med andra människor. Annars kommer det olika och unika att skrämma människor bort från varandra och de samtal som krävs där kommunikation skall låta oss se våra gemensamma problem.

Länge har människans rädsla inför döden och att släppa taget pådrivit våld och egoism. Där enda sättet att kontrollera döden i förhållande till sig själv varit att kontrollera när någon annan skall dö, likväl därigenom kontrollera nog med materiella tillgångar för att söka styra huruvida någon kan ta ens liv ifrån en.

En annan människas rädsla för att dö har därför skapat en situation i vilken många människor de facto dör. Antingen för deras ackumulation av naturresurser vitala för de biologiska arternas överlevnad, eller genom att ”kontrollera döden” genom att utdela död och lidande till andra.

Denna rädsla för att släppa taget har alltså länge drivit andra människors liv till att i förtid upphöra. Och vi kan som art alltså inte överleva genom evig tillväxt på en ändlig planet.

Om vi vill nå längre som mänsklighet så kommer samfunktionen emellan oss människor att förbli ett krav för denna utveckling.

Alla försök – i media och inom politik – som verkar för att ställa människor emot varandra och till att bedra sig själva inför denna verklighet – att alla som föds kommer också att dö – kommer att vara utan framgång.

Ingen blir odödlig genom att utnyttja mänsklighetens dödlighet. Vi kan bara leva vidare genom att lämna en levande planet efter oss: Och det kräver krigens slut när nu kärnvapen har förmågan att utradera allt liv.

Ett samhälle är kort och gott inte på plats när det enbart verkar för att stävja en enda människas rädsla inför sin egen dödlighet.”//M.A.

#RationellaFronten #Bankbusters #EmotionellSjälvförståelse

19894766_10159041700865296_6594143717457409203_n.jpg
Annonser