2011 07 10
”Att det skall vara så svårt att få folk att inse att vi alla har blivit lurade av bankerna att anamma ett finansiellt system som skall beskriva det ekonomiska systemet men som i denna process orättmätigt tappar av ekonomisk nytta till bankerna genom att de lånar ut finansiering som skapas i låneögonblicket som skuld mot enskilda.

 

Annonser