Om fortfarande någon inte begriper vilken roll som Sverige spelar i detta så kan det ju numera illustreras på ett sätt som inte gärna kan bli mer tydligt.

Kort sagt, vi blir gjorda till åtlöje i omvärlden som central spelare i den Djupa Staten som nu måste försöka lura hemmaopinionen till att tro att denna opinionsbildningsinsats skulle gälla Erdogan och inte de Turkiskt – kurdiskt anknutna människorna i Sverige.

Erdogan motverkar numera den Djupa Staten och försöker inbilla människor att denna åtgärd inte alls är bara slöseri med tid och resurser. Var det politiska polariseringsetablissemanget finns i detta är knappast otydligt…

A group of Swedish lawmakers file a lawsuit against the Turkish president, accusing him of committing “war crimes.”
presstv.com
Annonser