Vi väljer att förhålla oss lite svala till analysen som sådan, då varken kärnvapenkrig eller frånvaron av den Djupa Statens roll skapar någon större trovärdighet gällande verkligheten.

Att Saker är så obetänksam att han inte förstår detta förefaller helt enkelt inte rimligt, utan det verkar mer rimligt att analysen i sig utgör en del i spelets takt för utvecklingen – tillräckligt många måste med på tåget – 3 – 17 – 80% och så vidare. Det är trots allt vidden på analysen som avgör det möjliga djupet, så att en parameter går mer på djupet, det gör helt enkelt ingen sommar för helheten.

Nu har han i alla fall mer öppet kommit fram till den punkt då han ”börjar misstänka” att det finns falanger med olika intressen inom den amerikanska statsförvaltningen. Alltså att den Djupa Staten – ”Träsket” existerar…

Huruvida han alltså ser – eller inte ser – nödvändigheten i att spela spelet med reflexiv kontroll som strategisk spelmetod måste kanske ändå låtas vara osagt. Men att han anför argument om att Donald Trump dränktes av ”Träsket”, pekar givetvis på att han är medveten om detta och att han förstår att takten är avgörande för resonansen i det allmänna medvetna medvetandet.

Stalltipset måste ändå vara grundat på vilken part som kan tänkas ha den bättre bilden av omfattningen på den Djupa Statens utbredning i USA. Att göra sig omaket att bli amerikansk president utan att i princip ha en aning om vad man gör, ser bara orimligt ut.

Following up on our recent warning about the situation in Syria, Chris sits down this week for a conversation with The Saker, who writes extensively on geo-political and military matters. The Saker (a
peakprosperity.com
Annonser