Om man tar ut de gemensamma nämnare som den Djupa Staten grundar sig på, då blir denna lista ännu mer tydlig.

Behovet av sociala välfärdssystem för att minska – få bort – kritiken mot det ekonomiskt dysfunktionella valutafinansiella systemet är nu helt uppenbart.

Världens mest privatskuldsatta befolkning ligger alltså etta och är helt central i den Djupa Staten.

För att sammanfatta, de länder som har de bästa ekonomierna – de med högst försörjningsbar skuldsättning – och högsta berättigande utgifterna per capita kan låta sina invandrare få störst möjlighet att exportera inhemsk rikedom och är därför ‘vinnare’.

The U.S. News & World Report has decided to rank 80 countries around the globe based on their appeal to migrants. To summarize the results, the countries with the…
zerohedge.com
Annonser