Ja nu vill det till att den Israeliska befolkningen tar tag i sin egen situation på hemmaplan och man tycks ju i alla händelser ha börjat, om än med ett inte kanske helt lyckat metodval…

Annonser