Också som vi har tjatat om i en miljon år snart. Det är alltså inte så att George Soros bara används som i princip öppen finanstorped för att spräcka valuta ormar på 1990 talet – det fasta växelkurssamarbetet – på uppdrag av de mäktigaste finansfamiljerna i länder…

Det finns som bekant lite mer…..

Nätverket Open Society, som exemplifieras av CILDI, är omfattande och invecklat. Den sträcker sig från tidigare ministrar, Kyenge (invandring) och Bonino (utrikesfrågor), båda direkt ansvarig för den stora tillströmningen av migranter som tar sig till Italien, till att stödja grupper som främjar presscensuren, men också till att ge juridisk support, samt naturligtvis opinionsbildning och publikationer.

Endast i ett fåtal fall kan man inspektera organisationernas budgetar, inte precis en egenskap som tyder på insyn och öppenhet.

Huvudtemat för Open Society nätverket är att använda antidiskrimineringslagar för att främja obegränsad migration via avskaffandet av gränserna. Idén är tydligt i manifesterad i många organisationer. De flesta organisationer marknadsföra sina extrema åsikter som ”faktabaserade ” eller”sunt förnuft ” för att ge sig själva en aura av vetenskapligt förhållningssätt, samtidigt som subjektiv och ideologisk tolkning av data och utelämnande av obekväm information. Det är också därför de utelämnar nationalitet på kriminella. Det är likvärdigt med att erkänna det finns ett problem, men det bör man inte tala om. Detta är typiskt för totalitära regimer, inte demokratiska och absolut inte ”öppna ” samhällen. Det uttalade målet ”korrekt information på temat invandring ‘blir verkligen inte uppnått på detta sätt.

Slutligen inga-gränser strategin genomförs med den utbredda effekten av invandringslobbyn till förmån för icke-statliga organisationer som är verksamma i Medelhavet. Antingen genom sin finansiering eller publikationer som täcker ämnet, konferenser, forskning eller informationskanaler för invandrare ger nätverket effektivt stöd för invandrare, oavsett om de är lagliga eller olagliga.

The following article is based on Francesca Totolo’s research published on lucadonadel.it.((Onlus e Migranti in Italia, Lucadonadel.it.)) Soros’ Open Society’s massive network in Italy: Open Borders, Media Censorship Why is there a migrant…
gefira.org
Annonser