Medan så mycket tycks försämras i allt snabbare takt, så fortsätter ändå uppvaknandet att expandera och att breda ut sig allt snabbare. Människor har börjat att ta av sig de socialpsykologiskt kognitivt formaterande glasögon som förvränger bilden av verkligheten.

Makten har spelat ut sin hand och mänskligheten har fått nog, trots alla de som fortfarande sover och som kokande grodor vägrar att se det uppenbara. Maktens kampanjande för att drog – och tankekontrollera människor har haft begränsad framgång – otillräcklig, och kommer aldrig klara av att omintetgöra ökningen av ökande medvetet medvetande som nu sveper över planeten.

Det så kallade etablissemanget har mentalt redan flyttat in i det dystopiska stadiet, a.k.a. att genom självbedrägeri ha tagit ut segern i förskott – börjat sälja skinnet innan björnen är skjuten och har därför helt blåst sönder sina skyddande kulisser till öppen beskådan. Till och med för vanliga svenskar blir det nu, eftersom denna gräns av fiasko fortsätter att eskaleras, möjligt att börja ansluta prickarna för att se hur utvecklingsriktning ser ut tillbaka ifrån historien bakåt och framåt till nu.

När allt fler människor för varje dag ”får ihop detta” och öppnar ögonen för de uppenbara försöken att förslava mänskligheten genom den girighetsbaserade och makthungriga räntebaserade skuldhegemonin, så ökar den subtila strömmen av medveten medvetenhet ännu mer och resulterar i en ökande urkoppling till matrisen av svek och lögner. Utan vårt samarbete har de absolut ingenting, ingenting. Ingenting annat än sina egna vansinniga idéer till drömmar där till slut ingen finns för att genomföra dem eller som stödjer dem.

Följ med med tidvattnet. Varje exponering, varje dragande fram av betingelser i ljuset av deras parasitiska system, varje kommunikation med beskrivningen av verklighet, hjälper varje civil olydnad att bygga det crescendo av verklighetsbaserad sanning som sveper över planeten.

Vi kan och vi kommer att ta ner dem till grunden. Deras struktur är en fabrikation, ett överlägg på det mänskliga medvetandet, och det kan inte överleva utan vårt samarbete.

Aktivera, kommunicera, koppla ur och var olydiga … och lev i din inneboende frihet till ditt eget fria tänkande. Fullt ut.

Som punkt för epoken som utgör denna korrupta administration för samhällen och länder, så fortsätter den att nästan hånfullt upprepa sin inre uppmaning till handling för att ” inte låta en kris gå till spillo ”, detta kognitiva angrepp i en redan känslig situation för samhällsstrukturen, som befinner sig på randen av ekonomisk kollaps, syftar till att nå flera effekter. Förutom det uppenbara ekonomiska systemets vidmakthållande med statlig överbelastning för kontroll, kommer det att finnas allvarliga sociala förskjutningar och ökande polarisering i stadsområden.

Detta i sin tur kommer att ytterligare underblåsa en redan alltmer uppretad befolkning, vilket leder till risker för ökat våld och naturligtvis då också krav på en ökad kontroll – för vår egen skull – , men mest av allt polarisering, polarisering och polarisering – maktens eviga val av opinionsbildningsmässigt vapen. Alla sökta effekter underblåses av ökad rädsla och ilska, de känslor som makten älskar mest av allt att spela på och som håller befolkningen i dess mest sårbara och lättpåverkade sinnestillstånd – mest i affekt , där mediahysteri och propaganda kan styra människor på det mest effektiva sättet.

Och som ett av dessa slutresultat försöker man att styra svenskar med huvudet långt in är ett gränslöst Europa som de har arbetat för en längre tid. Skulle det inte utgöra ett fint problem reaktion-lösning? Invandringskrisen – upprördhet – radera gränserna. När de iscensätter en ”kris” så kräver denna att stora och så många resurser är inblandade, att du vet helt säkert att de kommer att försöka dra nytta av detta förlopp på alla sätt de kan, som de gjorde med 9/11. De planerar inte enbart ur enstaka perspektiv åt gången, de planerar långsiktigt över tid. Men nu är de på reträtten och de är desperata.

Begreppet en ”kris” har blivit så banalt och urvattnat, så uppenbart intetsägande, så felaktigt, att det närmast är bedövande för sinnet. Det är inte så konstigt att de älskar att upprepa denna term, eftersom ingenstans står det klarare att befolkningen är helt mediastyrd.

Begreppet säger bara att det finns ett problem någonstans, någonting som händer, men med den vanliga subtila oklara men likafullt hysteriska sidan som underton. Den pekar inte ut orsaken, den namnger aldrig förövarna, pekar aldrig med fingret på dagordningen som spelas ut eller identifierar den sanna naturen av vad som händer. De använder alltid generaliseringar som kan vara ord som spelas ut av talskrivare, spinnfånar och presstituterade.

Och det är så de vill ha det. Människor skall vara vaga i uppfattningen och manipulerbara, styras till att tro att de själva kan räkna ut saker utifrån sin informationstillvaro.
Ingen är någonsin direkt skyldig, ingen har någon direkt ”åsikt” i frågan, den sker alltid utan identifierad adress till orsaken, alltid bara varmluft. Detta är hur de håller massorna maktlösa. De använder bara identifierbara ord och starka uttalanden för opinionsbildningsmässigt åsyftade direkta ”fiender” eller naturligtvis de som de är satta att främja. Då får de till verkligt tydliga budskap, liksom ”palestinska terrorister” och ”israeliska offer” medan Israel bombar Palestina och fortsätter sitt folkmord på en försvarslös befolkning som befinner sig i en redan statligt kontrollerade fängelsemiljö. Allt utan ett pip om vad som verkligen händer.

Det är språket av det totalitära systemet, och det blir nu värre – men också därför mer uppenbart – för varje dag som går blir åsiktskorridoren allt mer orimlig..

20046364_10211825872817076_4611080716452633999_n.jpg

Annonser