2012 07 17

Finns det ett alternativ till att plundra jorden? Finns det ett alternativ till att krig? Finns det ett alternativ till att förstöra planeten? Ingen ställer dessa frågor, eftersom de verkar absurt. Men kan ingen komma undan dem heller.

Fram till angreppet på samhället idag, i form av den globala ekonomiska krisen, var mottot för den så kallade ”nyliberalismen” att ”Det finns inget alternativ” Inget alternativ till ”nyliberala globaliseringen”? Inget alternativ till den ohämmade ”fria marknadens” ekonomi?

Uppfattningen om kapitalism och demokrati är nu bevisad som en myt, i form av nyliberalismen och dess ”monetära totalitarism” i det innevarande systemet. Företrädet av politik över ekonomin har gått förlorad. Politiker från alla partier har övergett demokratin till förmån för den ”monetära totalitariemen”.

Det är finansiella vinstmaximerande företag som dikterar politiken. När dessa företags intressen berörs, finns det till slut ingen plats för en enda demokratisk konvention eller av gemenskapens kontrollsystem. Det offentliga rummet försvinner.

Begreppet res publica förvandlas till en res Privata, eller – som vi kan säga i dag – ett res Privata transnationella (till sin ursprungliga latinska innebörd betyder privare ”att beröva” att göra enskild). Bara de som har makten har fortfarande rättigheter. De ger sig själva till slut alla rättigheterna som de behöver, från ”rättigheten att plundra” till ”rättigheten att döda”. Det är systemets inneboende natur.

Annonser