Fler som uppenbarligen har fattat att det är någonting som inte är så lyckat med en för evig växande ickeproduktiv belastning efter skuldmättnad – även om detta inte uttrycks så exakt.

Humanity appears to default to magical thinking when faced with untenable situations that demand systemic change. How would extra…
charleshughsmith.blogspot.se
Annonser