Man skall tänka på hur information kan användas….

Att både det svenska och israeliska underrättelsetjänsterna är engagerade i att skapa både ISIS och migrationsrörelsernna, kanske säger vad som egentligen behöver sägas…

Don’t stop this until Liberals from Hollywood hear this in their walled-off mansions !
israelvideonetwork.com
Annonser