Vårt att notera – särskilt kopplingarna – inför vad som nu kommer.

Annonser