Och det blir alltmer bråttom för Israel att skapa ett ökat amerikanskt reguljärt militärt engagemang i en konflikt Mellanöstern, eftersom Israels framtid är helt utsiktslös utan detta.

BEIRUT, LEBANON (11:30 A.M.) – Following Benjamin Netanyahu’s open rejection of the southern Syria ceasefire deal brokered between Russia and the United St
almasdarnews.com|Av Andrew Illingworth
Annonser