Vi kan utgå ifrån att Ryssland inte har för avsikt att få de egna vapensystemen emot sig.

In spite of being heavily reliant on US military hardware, Baghdad has opted to purchase new Russian T-90 tanks.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser