Frågan är väl närmast vilka illusioner som kommer att falla först i ordningen ur ljuset från verkligheten?

Bedrägerierna är närmast oräkneliga till både omfattning och antal, detta eftersom systemet har den funktion som det har och det har den styrande makten varit medveten om.

…read three articles, carefully, watch one 3-1/3 minute video, closely, and then draw your own conclusions…
zerohedge.com
Annonser