Sprickan mellan USA och den Djupa staten blir nu så uppenbar att den inte längre är möjlig att missa.

Att militären nu skulle gå emot sin president kan knappast anses ligga i farans riktning.

Hur som helst kan det inte vara tveksamt om hans poäng – om Pentagon och CIA insisterar på att fortsätta att driva sin nuvarande strategi i Syrien, kommer de att göra det med en mycket svag hand. Vladimir Putin och Bashar al-Assad håller alla bra kort.

Så att göra sig av med Donald Trump är nu fullkomligt meningslöst ur det geopolitiska strategiska perspektivet för den Djupa Staten.

Spelet kommer nu att mer inriktas mot att respektive land måste hantera sina inhemska problem som gäller den Djupa Staten

General Raymond Thomas, who heads the US special operations command, says the US is in Syria illegally and could be forced out by Russia
theduran.com|Av Ricky Twisdale
Annonser