”Spinner vidare på gårdagens Swedbanks vd:s åsikt att ”vi storbanker tar 293 miljoner från er för ert eget bästa”.

Vad finns det mer att säga om detta?

Bankerna lurar oss att tro att deras uppdrag är samhällsnytta men det är just det motsatta.

Bankerna ägnar sig åt brott mot grundlagen och folket accepterar detta.

Bankerna skapar brist som gör att allt fler måste hamna utanför.

Politikerna försöker dölja bankernas totala makt över samhället genom att ljuga och ignorera frågor från folket. Frågor som är så enkla att till och med barn förstår svaret.

Nej vi har ingen demokrati och var och ett av de etablerade partierna står bakom finansiell diktatur eller som en känd svensk utryckte det demokratur.

Det går per definition inte att ha demokrati innan grunden är lagd med ekonomisk demokrati.

Så antingen går man ut idag och är stolt över att allt fler ska hamna i rännstenen, att funktionsnedsatta dör, pensionärer svälter, sjuka blir vräkta och nekade vård och att Sveriges statsminister så öppet visar vem som är chef. Fortsätt som vanligt och hoppas på det bästa.

Det andra alternativet är det mest matematiskt och logiskt fördelaktiga vilket ett vetenskaps- och auktoritets-älskande folk borde gilla och omfamna och det är att man från och med idag verkar för en ekonomisk demokrati.
En ekonomisk demokrati är själva förutsättningen för en politisk demokrati.

Men som sagt det är väl inte för intet som vårt lilla lilla land har ett välkänt syndrom döpt efter huvudstaden. Konstigt nog använder inte svensken denna term för att beskriva sig själv men resten av världen använder den flitigt både om oss som folk och om andra som älskar sina förtryckare.

Hur många människor vill du offra idag är en bra fråga. Vid vilken punkt orkar du börja bry dig och vem ska stå upp för dig när du faller, samhället vilket är dina medmänniskor eller bankerna?

Om man inte står upp för någonting så faller man med lätthet för en liten tuva.

Vad tror du att 293 miljoner om dagen skulle kunna göra för alla som hamnat utanför? Skulle alla medborgares grundläggande behov av mat, boende, sjukvård kunna tillgodoses med lätthet?”//S.S.

Annonser