Med ett Quatar som närmat sig Iran, med understöd från Turkiet, så kommer nu Iraks närmande till Iran i ljuset av verkligheten.

Hittills har ingenting i Irak gått enligt USA: s officiella planer. Även den inofficiella, men ändå prima facie-planen för att dela och erövra Irak, har kvaddat, eftersom den har lett till bildandet av en regering som nu öppet samarbetar med Iran.

Var denna en otroligt kortsiktig strategi från Förenta staterna eller var det en längre plan för att dra in Iran till en konflikt i Irak, där amerikansk militärpersonal gör sig redo för att de skulle slåss mot Iran?

Denna fråga som fortsätter att spöka för många irakier kommer att besvaras i tid. Man kan bara hoppas att tillräckligt många människor utanför den Djupa Staten i Amerika, inser att i Irak är de oönskade av den pro-iranska regeringen så mycket som de var av den anti-iranska Ba’athistregeringen 2003.

America’s plan to divide and conquer Iraq continues to backfire spectacularly as Iraq’s Defence Minister arrives in Tehran to sign a memorandum for future military…
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser