Trots det nämnda hoppet är den långvariga oron att medlemmar i den amerikanska kongressen som är valda för att skydda amerikanska medborgare har bestämt sig för att skydda den israeliska statens offentliga image på bekostnad av de konstitutionella friheterna som garanteras till alla amerikaner. Detta är den största tragedin av ansträngningarna att godkänna en lagstiftning som utgör en juridisk fars.

Är det bättre eller sämre än i Sverige….

Senators and Representatives in the US Congress are attempting to pass legislation which would criminalise the boycotting of Israel and also criminalise the advocacy of such boycotts. The legislation is clearly unconstitutional, yet this hasn’t stopped…
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser