Det är som sagt bara naturligt ledarskap som utgör vägen framåt, det gäller individen själv och det gäller alla andra.

Once the shared memories of these values are lost, the Empire ceases to exist; there is nothing left to reform or renew. Is renew…
charleshughsmith.blogspot.com
Annonser