Vi konstaterar lite torrt att till och med de riktigt enfaldiga nu börjar tvingas erkänna att det globala problemet bakom utvecklingsriktningen på jorden stavas överskuldsätttning – beroende på att bankernas räntelastade skulder som betalningsmedel styr den ekonomi som kontrollerar politiken.

Är det möjligt att Bernankes helikopter pengarstrategi skulle kunna fungera och slutligen hjälpa Japan fly undan deflation i samband med en hälsosam, organiskt växande ekonomi? Det har en sannolikhet som är säkert större än noll, men med tanke på de ständiga feldiagnoserna av grundproblemet, nämligen för mycket skuld, är att sannolikheten inte exakt är mycket över noll. Det finns en mycket större sannolikhet för en mängd andra vad som uttryckts som oönskade oavsiktliga konsekvenser.

Av alla utvecklade länder, är Japan i det värsta skicket ekonomiskt. De flesta andra, däribland USA, följer samma väg till vansinne men till skillnad från Japan, kan kanske andra länder ha tid att genomföra politiska förändringar som ger dem möjlighet att undvika Japans desperata omständigheter.

Vi emotser fortfarande – eller inte – medieringen av begrepp som stagflation och ackumulerad räntekostnad så vi skall absolut komma ihåg att påminna vitt och brett om att det faktiskt inte är någonting mekaniskt funktionsmässigt i sak som har förändrats, varför vi ställer oss lite frågande till varför detta inte har uppmärksammats tidigare av medier och politiker, framför allt inom SD..