Ja, Israel har förlorat och kommer nu att ställas inför konsekvenserna av sina egna handlingar, vilket bara kommer att leda till en enda sak för Israels vidkommande..

Den utvecklingsriktningen är gemensam med Saudi, vilket vi blygt har påtalat vid något enstaka tillfälle…

Israel, which has played a precarious role in the Syrian war since 2011, is furious to learn that the future of the conflict is not to its liking. The six-year-old Syria war is…
middleeastmonitor.com|Av Middle East Monitor
Annonser