Intervju med Andreas Söderlund om kryptovalutan BitCoin och dess problematik för människor som vill ha en #EkonomiskDemokrati.

Att vi lyfter problembilden är för att människor skall förstå vilka problem som vi måste arbeta oss runt när vi skapar ett betalningsmedel för alla människors väl.

Annonser