Enskild vinstmaximering är vad det är och ingenting annat.

Militär strategisk operativ förmåga är någonting annat!

Federico PIERACCINI: The ongoing problems with the F-35 and other military programs, stemming from virtually unlimited budgets, underline the inefficiency of…
strategic-culture.org
Annonser