Kort sagt är Saakashvilli en korrupt opportunist som sprang till maktbasen för en andra korrupt opportunist, Poroshenko. Därefter avskedade den andra korrupta opportunisten den första korrupta opportunisten och berövade honom medborgarskapet under den anförandet av att den första korrupta opportunisten var en korrupt opportunist, som sedan tog till brösttoner genom att kalla den andra korrupta opportunisten en korrupt opportunist.

Detta är alltså vad Sverige stöder kanske mer än något annat land, vi behöver inte precis undra varför det är så…

Two corrupt opportunists such as Petro Poroshenko and Mikheil Saakashvilli were bound to fall out of love sooner or later.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser