”En påminnelse om detta med demokrati och frågor för att utmana dig själv.

Statsskickets grunder:

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.

Två frågor att fundera över:

#1 Kan man då ha privata intressen som har makten över det främsta styrmedel vi har-samhällets betalningsmedel. Utgår då makten från bankerna eller från folket?

#2 Om makten utgår ifrån bankerna eftersom styrmedlet ligger i privat inte offentliga händer. Företräder då politikerna folket och vilken makt äger då folket? Eller företräder politikerna bankerna?

Detta är betydligt mycket viktigare än att fyra minuter vart fjärde år rösta. VAD röstar vi fram i en demokrati?”//S.S.

9215_179318632211360_1415448434_n.jpg

Annonser