Detta är säkert främst för Israels skull, så måste det nog vara ja…

BEIRUT, LEBANON (2:30 P.M.) – The Lebanese Army is set to commence their long-awaited offensive inside the Ras Ba’albak area in the next 72 hours, Al-Musta
almasdarnews.com
Annonser