2012 07 29
Världens ekonomi är som en cykel, noga räknat som framgaffeln med sitt hjul som snurrar runt och där framgaffelns längd motsvarar resursmängden på jorden och där hjulets diameter kan sägas beskriva resursutnyttjandet och hjulets rotation kan sägas utgöra tiden

Däcket med sitt innehåll av luft kan sägas utgöra det finansiella systemet som skall hindra att den reala ekonomin, som är den känsliga fälgen, deformeras eller havererar, så att inte cykeln inte kan rulla vidare. Luften benämns i dagligt tal för penningmängd

På däcket fäst i fälgen sitter en regulator som vi kallar för ventil som styr hur mycket luft som befinner sig i däcket. Om det finns för mycket luft i däcket så kommer däcket att fastna i framgaffeln vid ett fullt resursutnyttjande och vid för lite luft så kommer hjulets fälg att haverera. Det som i dagligt finansiellt ekonomiskt tal är regulator kallas för banker.

Problemet i dag är att ventilen som skall reglera lufttrycket är dysfunktionell, den innebär ett läckage…