Ja festen är över och nu kommer verkligheten att knacka på dörren endera dagen.

Våra meningslösa politiker kommer inte att varken vilja eller kunna göra någonting alls utom att möjligen rädda sig själva – vilket man skall fundera på även i Svenska sammanhang…..

All of this clearly suggests that the wealthiest and most connected among us know that chaos is in our future, and they’re getting ready for it. Ignore them at your own…
shtfplan.com
Annonser