Att detta uppenbarligen gäller inom hela den Djupa Statens strukturer för Polis, militär och rättsväsende borde rimligtvis Leif GW känna till….

Att han själv ges utrymme i ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier, uttrycker med hög volym vad detta egentligen handlar om!

Så nej, Leif GW framstår alltmer som den filosofiskt materialistiska individ han är.

Det finns en tystnadskultur inom den svenska polisen. Ju sämre organisationen presterar desto mer angelägna blir dess högsta chefer att de som jobbar där s
expressen.se
Annonser