Bortsett ifrån det defaitistiska tonläget så är detta en utmärkt sammanfattning och beskrivning av den ryska historiska utvecklingen och hur den Djupa Staten har instigerat för att försvaga Ryssland.

Donald Trump å sin sida är naturligtvis lika beroende som vem som helst av att alla gör så gott som de själva kan för att utveckla sig som människor, eftersom samhället bara kan utvecklas om individen utvecklas, vilket är kravet för att kunna motverka den Djupa Staten på ett mer effektivt sätt.

Donald Trump has not only the weight of the American elite on his shoulders, he has the weight of western history on his shoulders. Donald Trump’s pragmatic…
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser