Inför Kommande Skeende

Nu ännu mer aktuell inför vad som kommer!

https://carlnorberg.wordpress.com/2016/07/25/judar-zionism-anti-semitism/

[Redigera]

13754296_1146826252045137_7771077072327042559_n

”Dels var dessa judar alltså fattiga, dels var deras språk, religion och kultur främmande inte bara för de gamla svenskarna, utan även för de tidigare invandrade och etablerade judarna. Östjudarna var egentligen inte välkomna av någon part. De kom många under kort tid. Sociala problem uppstod. Det ledde ibland till konflikter och till en framväxande antisemitism.”

http://www.so-rummet.se/fakta-a…/judarnas-historia-i-sverige

Här sägs det att judars religion kan vara annorlunda sinsemellan, och det inställer sig då en fråga om hur det som förenar dem samtidigt kan skilja dem åt?
För att de skulle finnas judar utan religionen JudenDom är lika intellektuellt hållbart som att påstå att det finns kristna utan religionen KristenDom.
Buddhister utan Buddhism?
Lika troligt som muslimer utan Islam ungefär.

I annat fall måste det röra sig om någon biologiskt påvisbar gemensam nämnare som förenar specifikt judar, och så vitt jag förstår så har det – trots ivriga försök genom historien – aldrig kunnat påvisas något sådant.
Den religiösa genen verkar markant frånvarande i mänskligheten för att uttrycka det hovsamt, och en statsbildning med blodsband – nationalism – som ledstjärna för utvecklingen är en mindre altruistisk grund än jordband – patriotism, och inte mindre så om dessutom dessa blodsband döljs bakom en alltmer ihålig förment sammanfogande religionskuliss.
Och patriotism i sin mest altruistiska skepnad är att se hela planeten som Jorden, vilket inte underlättas av att frivilligt dela in – identifiera – sig med en religiös – eller annan – gemenskap som särskiljer människor sinsemellan.

13716220_1146825678711861_3421933863208093239_n

Det verkar dessutom som om judar kan vara emot andra judar vilket väl enligt vedertagen logik torde vara anti-semitiskt så det räcker och blir över eftersom anti-semitism enligt källa https://sv.wikipedia.org/wiki/Antisemitism innebär ”… fientlighet mot judar”, och att inte vara välkommen får nog anses vara fientligt oavsett grundande omständighet i sak.

Vad säger https://sv.wikipedia.org/wiki/Judar i sin beskrivning om vem som är och vad som gör en jude till just en jude?
För att de är människor är naturligtvis ett axiom.

”Judar är en etno-religiös grupp som har spridits över världen från det område öster om Medelhavet som benämns Kanaan, Palestina eller Israel. Enligt i huvudsak ortodox judisk religiös (halachisk) tradition är en jude någon som fötts av en judisk mor eller konverterat för en erkänd rabbin. Från ett sekulärt perspektiv är judendom däremot en vald identitet som den enskilda individen bekräftar eller frånsäger sig: en född jude kan därmed upphöra med att vara jude genom att assimileras.”

Ett sekulärt perspektiv i detta fallet är alltså fakta och evidensbaserat, emedan det religiösa är vad det är, och trosargument i en sakdiskussion har det värde de har – alltså tämligen så ringa ur ett objektivt perspektiv, och allt som oftast absolut ur ett subjektivt.

Till sist och syvende är det upp till individen själv att redovisa för sig själv vad hon är mer än människa och varför.
Men början ligger i frågan om vad och vem en människa är, och svaret på den frågan kan enbart ligga i individen själv och hennes förståelse för sin egen grund i upplevelsen av sitt fysiska liv.
Går hon med och i kärlek med sin mekaniska funktion av givande eller går hon med rädslans mekaniska funktion av konkurrerande materiellt resurssamlande?

Som komplement till ovan lätt anti-semitiska länk bifogas denna;

https://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/judmakt.htm

13716119_1146826372045125_8373002559432370995_n

Nedan ur en tråd om De Frias påstådda anti-semitism, vilket tydligen ska förstås som illvilja – fientlighet – mot judar mer specifikt och inte semiter i allmänhet.

De Fria är dock mycket kritiska mot den politiska ism som går ut på en judiskt stat – zionismen – av De Fria ofta refererad till som Anglozionism pga sina långt bak i tiden sträckandes samarbete med Anglosaxisk imperialistisk kolonialism.

”Visst är det märkligt att det [anti-semitism] tar så stor plats X X.

Speciellt med tanke på att De Fria inte är de som tar upp det ämnet.

Det är alltid några andra.

Märkligt som fan …

Och samtidigt så är det ingen som finner det märkligt att Feds ordförandepost i många år varit under flera individer som alla har det som gemensam nämnare att de är judar enligt egen utsago.

Vart du än letar i maktpositioner inom – bl a – ekonomi och informationsförmedling så hittar du individer som säger sig vara judar.

Med tanke på deras utgörande andel av världspopulationen så är överrepresentationen inte obetydlig.

Att missa det ur ett helhetsperspektiv när t o m Israel ligger där det ligger och skär av all landförbindelse mellan Afrika och Eurasien är bortom naivt.

Med det sagt, nej, alla judar är inte så överdrivet medvetna om sakernas djupare tillstånd de heller.
Faktiskt skulle jag vilja påstå att de ihop med Sverige tillhör de mest lurade människogrupperingarna på planeten, fast på olika sätt med sociala och religiösa kontexter, men med det ekonomiska systemet som minsta gemensamma nämnare för samhällsutvecklingen.”//G.C.

13769588_1146824155378680_3717215927428858679_n

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s