Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt heter pengar. Detta skrev en gång en av nationalskalderna, men bankernas betalningsmedel styr nu den ekonomi som kontrollerar politiken mer än någonsin tidigare och nu alltså inte vilka så kallade pengar som helst, utan bankernas räntebelastade skulder som cirkulerande betalningsmedel. Vi tycks inte ha lärt oss någonting alls av historien, varför vi således upprepar beteendet. Men nu är det hur som helst värre än någonsin tidigare – a.k.a vi är uppenbarligen dummare än någonsin tidigare. Anledningen har vi gått igenom så många gånger att vi lämnar den därhän just nu.

Pengar, som Karl Marx beklagade sig så mycket över, och då inte som av en slump utan att beakta betalningsmedlets inneboende natur, karaktär och funktion, spelar den största och avgörande rollen i att bestämma historiens gång.

När finansspekulanter kan koncentrera rikedom i händerna på sig själva, så har de genom historien för att gynna allt färre på allt fler människor bekostnad därför alltid kastrerat regeringar, vänt medierna till lydhundar och tjänare, skadat rättsväsenden och domstolar och urholkat offentliga institutioner, inklusive universitet, för att rättfärdiga sin plundring och girighet.

Dagens finansiella spekulanter har skapat groteska finansiella mekanismer, från ockerräntor på lån skapade ur ingenting till legaliserade bokföringsbrott, för att kasta mänskligheten i förlamande former av skuldsättning i historiens största pyramidspel. Spekulanterna stjäl svindlande summor av offentliga medel och statsobligationer som garanti för av samhället utfört produktivt arbete, många av dessa är så giftiga att spekulanterna sedan länge lastar av dessa varje månad till centralbankerna i utbyte mot kontanter, på bekostnad av den allmänna välfärden över tiden, givetvis

När samhället skall finansiera offentliga projekt så extraherar spekulanterna miljarder genom räntor. Allt måste bara blir värre, vi lever i finalen på Köpmannen från Venedig 2, 017.

Finansspekulanterna bakom megabanker eller värdepappersföretag som Goldman Sachs är inte ens, i strikt Marxistisk mening, därför kapitalister. De gör inte pengar från produktionsmedlen, de gör pengar ur ingenting, som de sedan profiterar på till men för människor och samhällen. Eller snarare, de ignorerar eller skriver om lagarna skenbart, detta för att skydda sig själva från de utsatta av deras kraftfulla – att stjäla från alla metodik, en stöld som sker till förmån för bankernas aktieägare, som är de själva.

Etablissemanget är parasiter. De livnär till och med bort kadavret av den socialt havererande industrikapitalismen. De producerar ingenting. De gör ingenting. De manipulerar bara pengar – verktyget för handel med varor och tjänster i samhället. Spekulation var under större delen av människans historia ett brott. Spekulanter – investerare – hängdes.

Vi måste nerifrån ta tillbaka kontrollen över orden, vår ekonomi och slutligen vårt politiska system, det allmänna medvetna medvetandet måste växa i allt från dessa finansiella spekulanter till individens roll, genom att bygga lokala rörelser som genom medvetandet decentraliserar den ekonomisk makten genom att förtroendet för illusionen faller. Om inte individen utvecklas så kan inte samhället utvecklas i detta.

De folkvalda politiska finanstrojanerna och centralbankernas Schamaner har förklarat tiden präglad av mänskligt designade regler för tillvaron och samhällen som till ända. Nu måste finansmarknadens spekulanter få regera mer ohämmat genom öppen fascistisk diktatur. Detta eftersom mycket få människor i näringslivet får betalt för att tänka på fraser som i verkligheten betyder humanism eller ” den mänskliga civilisationen “.

De flesta människor verkar inte inse att de själva föreslår ett godtycklig förnekande av 2.500 år av mänsklig erfarenhet, de flesta människor förefaller därför vara direkt obetänksamma.

Ända sedan de ”demokratiska” systemen har tillåtit att deras olika domstolar ger företagen rättslig status, i ett system där bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar den lagstiftande politiken, så har människan som individ och medborgare varit på defensiven. Hur skulle det kunna vara annorlunda?

Om du är en person i lagens mening och BAE, Exxon eller Sveaskog är också en person, är det tydligt att begreppet demokratisk legitimitet ligger dödligt sårat hos den enskilde. Ingen tror ens på allvar längre att en enskild individ skulle kunna få rätt i en juridisk instans emot en bank – i alla fall inte in någon omfattning som verkar annat än systemupprätthållande, a.k.a. förtroendeskapande.

Om samhället existerar utan socialt system är det inget samhälle, det är ett motsatsförhållande – mothälle – utan värdet av den verklighetsbaserade känslogrundade interaktionen individer emellan. Därför kommer alltid den finansekonomiska fascismen försöka korrumpera och undergräva demokratin, vilket då blir ett slags undergångsdömt naturligt tillstånd för människor …

Den finansekonomiska fascismens diktatur slog sig fri “under” (med hjälp av) Hitler, den var lycklig “under” Mussolini, mycket glad i Franco och fullkomligt yrande av glädje “under” general Pinochet. samma regisserande intressen har alltid gjort sitt bästa, för att gynna sig själva på alla andras bekostnad.

Man kan lugnt säga att de finansiella globalisterna – investerarna – genom historien har gjort ”mer” skada för mänskligheten än vad som är allmänt vedertagen kunskap. Det finns faktiskt därför bara en sak som nu vittrar sönder lika snabbt som den svenska ekonomin – det allmänna förtroendet för systemet!

Det är det allmänna förtroendet för det finansiella och juridiska systemets möjligheter att undvika en statsfinansiell och ekonomisk katastrof är förbrukat.

I detta kan man säga att exemplar som Wan der Kwast, Borgström et consortes åtminstone har fyllt sin roll mycket väl som beskrivare av den juridiska verkligheten.

Det är inte längre någon barnlek för en finansprostituerad marionettregering att misskreditera egenskapen hos naturliga ledare och de individer som förser människor med korrekt information. En olycka kommer som bekant sällan ensam och således därför kom inte heller våra politiker utan sällskap av andra med liknande moralisk bestyckning.

20265036_10211945157879128_3280788122227245099_n.jpg

Annonser